Manažer předvýroby

Kód:
H04900
Vloženo:
29.06.2021
Kategorie:
strojírenství, výroba a průmysl, chemie, farmacie, potravinářství
Pozice:
Manažer předvýroby
Požadavky:
M/Ž, VŠ/SŠ ideálně strojního nebo chemického typu, plynulá znalost AJ (slovem i písmem), předpoklady k výkonu manažerské funkce na hale (schopnost vybudovat komunikativní tým); komunikativnost
Popis:
Řízení, koordinace a optimalizace všech procesů a aktivit provozu výroby na lakovně a střihárně s cílem:
• budování efektivního týmu na výrobní hale
• dosažení požadovaných KPI (lidská a strojní efektivita, zmetkovitost, počet reklamací)
• posílení disciplíny při dodržování bezpečnosti práce a ostatních firemních pravidel
• vybudování kultury aktivního předcházení úrazům
• posílit vnímání významnosti a důležitosti kvality ve svěřeném týmu pracovníků

Pracovní náplň:
• koordinuje činnost mistrů výrobní haly při výrobě na lakovně
• vytváří podmínky pro spolehlivé fungování mezioperační a výstupní samokontroly (kontroly obsluhy strojů) na lakovně
• zodpovídá za OEE a zmetkovitost svěřeného úseku
• zastřešuje proces zjišťování příčin reklamací na hale, na základě provedených rozborů realizuje preventivní a nápravná opatření, kontroluje jejich dopad do chodu zařízení včetně zpětné vazby zainteresovaným pracovníkům
• připravuje podklady pro plány údržby výrobních zařízení svěřeného úseku dle výrobních priorit, předkládá je útvaru údržby prostřednictvím plánovače, kontroluje dodržování naplánovaných termínů údržbářských prací
• projekčně zastřešuje vystavená nápravná opatření, koordinuje jejich realizaci, vyhodnocuje plnění jednotlivých termínů a jejich praktickou účinnost
• vede pravidelné výrobní porady na hale, závěry z těchto porad reportuje VŘ nebo jeho asistentce na denních výrobních schůzkách
• vytváří systém vzájemné zastupitelnosti klíčových spolupracovníků
• na základě pověření VŘ ho zastupuje v době jeho nepřítomnosti
• plně zodpovídá za realizaci vnitropodnikových zásad BOZP a PO
• má stálý přehled o výsledcích svěřeného provozu, s daty aktivně pracuje s cílem dosažení neustálých dílčích zlepšení, poskytuje motivační zpětnou vazbu svým spolupracovníkům, výsledky reportuje v dohodnuté formě výrobnímu řediteli
• spolupodílí se na tvorbě plánu výroby a investičního plánu provozu výroby výrobní haly
Nabídka:
• finanční ohodnocení od 65tis. Kč dle praxe a schopností
• práce v zahraniční výrobní společnosti
• perspektiva služebního postupu
• řada firemních benefitů (např. dodatková dovolená)
Vyřizuje:
Lhotáková Alena
777 136 052
lhotakova@personalconsult.cz
Pobočka:
S. K. Neumanna 1257
500 02 Hradec Kralove
Jazyk:
anglický jazyk - aktivní
Region:
Královéhradecký kraj
Město:
Hradec Králové okres , Novobydžovsko