Vedoucí finančního odboru

Kód:
P04718
Vloženo:
25.02.2020
Kategorie:
ekonomika, podnikové finance, bankovnictví
Pozice:
Vedoucí finančního odboru
Požadavky:
VŠ vzdělání min. bakalářského stupně (nejlépe ekonomického zaměření, dobrá počítačová způsobilost (znalost zejména prostředí Windows, MS Office), orientace v účetnictví a daňové legislativě ČR.
Za velkou výhodu považujeme:
Praxi ve veřejné správě
Praxi v řízení pracovního kolektivu

Vítána je:
znalost právních norem: zák. č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
orientace v oblasti veřejné správy a jejího financování.

Osobnostní předpoklady:
komunikativnost, klientský přístup, zodpovědnost, spolehlivost a pečlivost, schopnost řídit, vést a motivovat pracovní kolektiv, organizační dovednosti, schopnost spolupráce.
Popis:
Řízení finančního odboru (cca 8 lidí), plnění úkolů vedoucí/ho odboru dle Organizačního řádu Městského úřadu;
Tvorba návrhu rozpočtu města a průběžné sledování jeho plnění včetně návrhů jeho změn;
Zpracovávání ekonomických rozborů a rozborů hospodaření města;
Tvorba návrhu závěrečného účtu města;
Sledování čerpání a zajišťování vyúčtování účelových prostředků poskytovaných z nadřízených rozpočtů;
Zpracování podkladů pro přijetí úvěrů, dotací,…
Tvorba podkladů pro daňová přiznání.
Nabídka:
Prestižní pozice s možností velkého osobního růstu, pozice je vhodná i pro absolventa VŠ, který splňuje osobnostní požadavky a prokáže dostatečný odborný základ a vědomosti. Plat: 11. platová třída (odpovídá ohodnocení od 30 do 45 tisíc podle odpracovaných let) + příspěvek za vedení a osobní příplatek. Možnost poskytnutí pomoci s bydlením pro zájemce, který by se chtěl přestěhovat.
Vyřizuje:
Kloučková Lucie
774 58 48 28
klouckova@personalconsult.cz
Pobočka:
ul. 17. listopadu 400
530 02 Pardubice
Region:
Pardubický kraj
Město:
Moravská Třebová