Jazykové kurzy

Kurzy anglického jazyka pro jednotlivce i firmy

Požadavky českého trhu práce souvisí s rostoucím zájmem o studium cizích jazyků. Znalost alespoň jednoho cizího jazyka, nejlépe angličtiny, je v současné době v mnoha profesích základním požadavkem, který může ovlivnit, zda budete či nebudete přijati na Vámi zvolenou pracovní pozici.

Z těchto důvodů jsme navázali spolupráci s jazykovou školou, která vyučuje anglický jazyk a to velice efektivní Callanovou metodou.

Jednotlivcům jsme schopni zajistit účast na ukázkové hodině v našich kancelářích v Hradci Králové nebo Pardubicích. Pro společnosti můžeme zajistit celkovou prezentaci včetně ukázkové hodiny přímo v sídle společnosti.

Co je Callanova metoda?

Je to metoda „přímá“, která byla vyvíjena více než 15 let ve Velké Británii.

Umožňuje naučit angličtinu 4x rychleji než jiné způsoby výuky.

Je založena na jednoduchém principu otázek a dlouhých odpovědích, pomocí kterých se učí. Klade důraz na rozvíjení rychlých a pohotových reakcí při používání řeči, cílem je plynulé mluvení bez přemýšlení jako v rodném jazyce.

Při výuce se používá tzv. kontrolovaná konverzace - učitel klade otázky a student na ně odpovídá. Když student neví, jak by odpověděl, je to učitel, který ho vede a pomáhá mu, vkládá mu slova do úst. Hodiny jsou velice dobře propracované a dynamické. Není ani chvíli ticho.

Výuka angličtiny Callanovou metodou, obsahuje vše, co k výuce patří (slovíčka, gramatika, psaní, čtení).

Jejím cílem je ale především naučit konverzační formě jazyka a pomoci překonat ostych z mluvení.

Student je neustále zapojován do průběhu a konverzace vyučovací hodiny. Největší důraz se klade na schopnost vyjadřovat se a rozumět.

V případě, že máte zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat.

Máte zájem o další informace? Kontaktujte nás