Zásady ochrany osobních údajů

Účel, pro který shromažďujeme a spravujeme osobní údaje:

Vyhledání a doporučení nového pracovního uplatnění, organizace výběrových a konkurzních řízení na pracovní pozice u třetích stran (firem a organizací). Vaše osobní údaje chráníme a nepředáváme třetím stranám bez Vašeho souhlasu.

Správcem osobních údajů:

Personal Consult s.r.o.
Adresa: S. K. Neumanna 1257, 500 02 Hradec Králové,
IČO: 27538958
DIČ: CZ27538958
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka č. 24881
Email: gdpr@personalconsult.cz

Způsob získávání osobních údajů, které shromažďujeme:

Vaše osobní údaje získáváme prostřednictvím vaší registrace do interní databáze uchazečů o nové zaměstnání, obdržením přihlášky do výběrového řízení (mailem, poštou), obdržením odpovědi na námi inzerované pozice na našem popř. na některém z partnerských pracovních portálů, při osobním setkání, prostřednictvím komunikace přes sociální sítě.

Osobní údaje, které shromažďujeme:

Zejména se jedná o tyto informace:
Jméno a příjmení, titul, rok narození, adresa, telefon, mail, (foto), údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech, jazykových a jiných dovedností
Není potřeba nám poskytovat datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, kopie osobních dokladů apod.

Jak nakládáme s osobními údaji

Údaje o vaší osobě slouží k posouzení a vyhodnocení vhodnosti vaší osoby na obsazované volné pracovní pozice. V okamžiku, kdy dojde k průniku požadavků firmy na nového pracovníka s vašimi údaji, pracovní nabídku vám představíme. Shledáte-li ji jako zajímavou, projevíte o ní zájem a souhlasíte se zařazením vaší osoby do výběrového nebo konkurzního řízení, jsou vaše materiály poskytnuty potencionálnímu zaměstnavateli k dalšímu posouzení. Vaše materiály neposkytujeme třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

Doba, po kterou vaše osobní údaje shromažďujeme:

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, uchováváme na dobu nezbytně nutnou k vyřízení vašeho požadavku na zprostředkování zaměstnání. Doba se odvíjí od lhůty uvedené v Souhlasu se zpracováním, který jste nám poskytli, zpravidla se jedná o tyto případy:

Vaše práva:

Máte právo získat informace o osobních údajích, které o vás vedeme. Kdykoliv můžete požádat o jejich opravu a aktualizaci, popř. o výmaz osobních údajů. Máte právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce. Máte právo vznést námitku proti zpracování.

Podmínky zabezpečení osobních údajů:

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.